Tjen penge på dusører

Hvordan får man udbetalt dusør hos Politiet?

Du kan få udbetalt dusør hos Politiet hvis du finder en genstand som andre har mistet og som hovedregel har en værdi på min. 250 kr.

 

Dusøren også kaldet findelønne for en funden genstand, vil som hovedregel kunne give dig 10 % af genstandens værdi. Dette betyder dog ikke at hvis du finder et smykke til 1 mio. kr. at du så får 100.000 kr., hvis genstaden overstiger en hvis værdi, så vælger det enkelte hittegodskontor/Politistation, hvor meget findelønnen skal udgøre.

 

 

Der er dog en anden måde, hvorpå man kan tjene lidt penge på at indlevere fundne genstande.

Politiet opbevarer nemlig kun genstanden i en periode, dette betyder at indleverede cykler opbevares i ca. 1 måned, mens at hittegods af andre arter opbevares i op til 3 måneder.

 

Grunden til at Politiet opbevarer hittegods i en periode, er så ejeren af den forsvundne/tabte genstand kan nå at henvende sig til det nærmeste hittegodskontor og i bedste tilfælde få sin/sine genstande igen.

 

Lykkes det i midlertidig ikke for genstanden som du har indleveret at genfinde sin retmæssige ejer, så vil genstanden blive solgt på hittegodsauktion. Den måde du som finder af genstanden, så for en findeløn er at når genstanden bliver solgt på auktion så vil du som finder modtage 1/3 af indtjeningen, fratrukket fradrag og omkostninger.

 

 

At modtage dusør/findeløn hos Politiet, er ikke en metode til at tjene penge, men derimod en måde hvorpå du bliver opmærksom på at du kan hjælpe mennesker som har mistet genstade som både kan have stor økonomisk værdi, men også stor affektionsværdi for vedkommende.

 

Det pengemuligheder.dk forsøger at forklarer, er derfor at du kan tjene en lille skilling ved samtidig at gøre en god gerning, i stedet for måske at have beholdt genstanden selv, eller forsøgt at sælge genstande, hvilket i øvrigt ville have været ulovligt.

 

 

Opsummering

Aflever altid fundne genstande til Politiet, gælder dog ikke hvis hittegods er fundet ved offentlige institutioner, forlystelsesetablissementer, forretninger eller offentlige transportmidler, da kan hittegods afleveres der.

Du får en findeløn på 10 %, hvis genstandens værdi overstiger 250 kr., findelønnen kan dog være mindre især ved hittegods af høj værdi.

 

Ved at afleverer hittegods hjælper du mennesker med at få deres genstande igen, genstande som kan have stor økonomisk og/eller affektionsværdi.

 

Læs mere - Politi.dk

 

 

Hvis du godt kan lide detektiv arbejde, så er der også mulighed for at tjene penge på dusører som private tilbyder, for at du finder det de efterlyser.

 

Find din indre detektiv frem, og gå ind på - Danmarks platform for efterlysninger, for at hjælpe folk og for at modtage dusører for din opklaring af diverse sager.